Tải Game

[Ngô] Chu Du

27/03/2019

 

Bối cảnh: Danh tướng Đông Ngô thời Tam Quốc, tuổi

Loại Võ Tướng: Dũng tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
80
Trí 96
Binh 97

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Chí Thân Ngô Huynh] Tôn Sách Hiệu quả + 25%
[Du Lượng Vô Song] Gia Cát Lượng HIệu quả + 25%
[Giang Đông Chi Hoa] Tiểu Kiều Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Cung

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Hỏa Thiêu Xích Bích 8 Phát động hỏa kế khiến tất cả quân địch mỗi giâ chịu sát thương bằng 747 điểm HP, thời gian duy trì cơ bản 8 giây, sát thương và thời gian duy trì chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch trí lực hai bên

 

Bị Động: Thần Toán, Hùng Sư, Phản Thương

Viện Quân: [Sách Thần] Gây duy trì sát thương ít cho toàn quân địch, và giảm tốc 50%, thời gian duy trì cơ bản 8 giây, sát thương và thời gian duy trì chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch trí lực hai bên

Tiến Cử: Tiểu Kiều, Lỗ Túc, Vương Dị

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ