Tải Game

[Ngụy] Giả Hủ

25/03/2019

 

Bối cảnh: Mưu sĩ nổi tiếng. Kì mưu hơn trăm, tính toán như thần, thặm chí từng giỏi dùng binh đánh bại Tào Tháo mấy trận. Từng đảm nhiệm mưu sĩ cho tướng lĩnh ba nước Lý Quyết, Trương Tú, Tào Tháo.

Loại Võ Tướng: Sách Sĩ

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Cung, Phiến

Kỹ Năng:

Bị Động: Cẩn Thận, Phản Thương, Thần Toán

Viện Quân: [Phong Thủy] Toàn quân địch võ lực giảm 15%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ