Tải Game

[Ngụy] Hạ Hầu Đôn

25/03/2019

 

Bối cảnh: Công thần mở nước Tào Ngụy. Hạ Hầu Đôn cả đời tuy ở trong quân đội nhưng vẫn không quên nghiên cứu học thuật. Cả đời không màng sản nghiệp, lúc chết nhà chẳng có dư giả gì

Loại Võ Tướng: Dũng tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Đao, Thương

Kỹ Năng:

Bị Động: Dũng Võ, Kiên Nhận, Xá Thân

Viện Quân: [Thần Uy] Quân võ lực cao nhất bên địch võ lực giảm 50%, tốc giảm 40%, duy trì 12 giây

Tiến Cử: Tào Tháo, Trương Liêu, Tào Phi

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ