Tải Game

[Ngụy] Hạ Hầu Uyên

25/03/2019

 

Bối cảnh: Hạ Hầu Uyên, tự Diệu Tài, người Tiếu nước Phái, danh tướng những năm cuối đời Đông Hán, giỏi đánh trận ngàn dặm, làm đến chức Chinh Tây Tướng Quân, phong Bác Xương Đình Hầu. Dẫn quân trú ở Lương Châu, trục Mã Siêu, phá Hàn Toại, diệt Tống Kiến, tiễu trừ Khương, Đề, Hộ Bộ Quan Hựu.

Loại Võ Tướng: Dũng tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Kiếm, Cung

Kỹ Năng:

Bị Động: Thần Tốc

Viện Quân: [Cường Cung] Toàn Cung binh bên ta võ lực tăng 15%, trí lực tăng 15%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ