Tải Game

[Ngụy] Hứa Chử

27/03/2019

 

Bối cảnh: Một lòng trung thành với Tào Tháo, nhiều lần trong nguy nan cứu Tào Tháo thoát hiểm. Vì anh ta rất dùng mãnh nên có danh hiệu hổ si

Loại Võ Tướng: Dũng tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Thương binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
97
Trí 65
Binh 80

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Tiếp Ban Nhân] Điển Vi Hiệu quả + 25%
[Điểm Bát Chi Ân] Tuân Úc Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Hổ Si Quái Lực 3 Võ lực bản thân tăng 55%, duy trì 8 giây

 

Bị Động: Kiên Nhận

Viện Quân: [Chiến Hống] Toàn quân địch võ lực giảm 15%, tốc độ giảm 20%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ