Tải Game

[Ngô] Lỗ Túc

25/03/2019

 

Bối cảnh: Nhà chiến lược kiệt xuất những năm cuối Đông Hán Trung Quốc, là nhà ngoại giao, nhà chính tri nổi tiếng. Ông ta từng đưa ra quy hoạch chiến lược của Giang Đông cho Tôn Quyền, vì thế được sự tán thưởng của Tôn Quyền.

Loại Võ Tướng: Trí tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Cung, Phiến

Kỹ Năng:

Bị Động: Phản Kỵ

Viện Quân: [Diệt Kị] Toàn quân kỵ binh bên địch võ lực giảm 20%, tốc độ giảm 40% duy trì 8 giây

Tiến Cử: Tôn Kiên, Chu Du, Tư Mã Ý

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ