Tải Game

[Thục] Mã Siêu

22/03/2019

 

Bối cảnh: Dũng tướng Thục Hán thời Tam Quốc, một trong ngũ hổ thượng tướng. Mã Siêu dũng mãnh thiện chiến, có tên gọi rất đẹp là Cầm Mã Siêu

Loại Võ Tướng: Dũng tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Kiếm, Thương

Kỹ Năng:

Bị Động: Dũng Võ, Xá Thân, Võ Hạ

Viện Quân: [Mãnh tập] Toàn quân bên ta võ lực tăng 15%, tốc độ tăng 20%, duy trì 8 giây

Tiến Cử: Đại Kiều, Tiểu Kiều, Lăng Thống

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ