Tải Game

[Ngô] Ngô Phu Nhân

28/03/2019

 

Bối cảnh: Con trai cả Tôn Sách, con thứ 2 Tôn Quyền, vợ cả của Tôn Kiên. Thân thiết với ba vị hoàng đế, người phụ nữ tài mạo song toàn, phong thái quốc mẫu, mẫu nghi thiên hạ, người phụ nữ được kinh trọng nhất trong Tam Quốc

Loại Võ Tướng: Sách Sĩ

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
55
Trí 89
Binh 96

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Phu Quân Quốc Quân] Tôn Kiên Hiệu quả + 25%
[Phụ Tá Ấu Quân] Tôn Quyền Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Khai Minh Hiền Mẫu 6 Toàn quân ngô bên ta võ lực tăng 15%, và mỗi giây hồi phục 230 điểm HP, duy trì 8+1 giây

 

Bị Động: Phản Cung

Viện Quân: [Duệ Ngô] Toàn quân ngô bên ta võ lực tăng 15%, trí lực tăng 15%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ