Tải Game

[Nguỵ] Chính Nam Tào Nhân

02/05/2019

 

Bối cảnh: " Vị tướng phụng mệnh ! "

Loại Võ Tướng: Thống Soái Tướng Quân

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Thương Binh

Cách sở hữu: Ấn Đọa Thiên Tào Nhân + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Tào Nhân Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
686
Trí 388
Binh 728

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Trụ Cột] Trương Liêu Hiệu quả + 25%
[Ơn Đề Bạt] Tuân Úc Hiệu quả + 25%
[Tòng Huynh] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Phàn Thành Chiến] Quan Vũ Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thiên-Thệ Tử Cư Thủ 3 Bản thân nhận được tương đương với đã hao tổn HP 100% khiên, và mỗi giây hồi phục 2095 điểm HP, duy trì 12 + 4 giây; đồng thời toàn quân Ngụy bên ta tăng võ lực 45%, trí lực tăng 20%, duy trì 12 + 4 giây

 

Bị Động: Phản Thương, Phản Cung, Phản Kỵ

Viện Quân: [Thần-Diệt Thương] Toàn quân thương binh bên địch võ lực giảm 30%, tốc độ giảm 50%, duy trì 12 giây

Tiến Cử: Gian Hùng Tào Tháo, Độc Mục Hạ Hầu Đôn

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ