Tải Game

[Ngụy] Nguyên Cơ

28/03/2019

 

Bối cảnh: Vợ của Tư Mã Chiêu, Hoàng Thái Hậu của Tây Tấn. Dù thân ở ngôi thái hậu, lại đề xướng tiết kiệm, và bản thân nỗ lực trở thành tấm gương của hoàng cung, về mặt chính trị cũng có con mắt không tồi, có thể coi là kỹ nữ tử thời kì Ngụy Tuấn rồi.

Loại Võ Tướng: Trí Tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
78
Trí 91
Binh 86

 

Duyên Phận:

Tướng

Tác Dụng

[Tuyên Vương Tư Mã Ý] Tư Mã Ý

Hiệu quả + 25%

[Văn Đế] Tư Mã Chiêu

Hiệu quả + 20%

[Dĩ Tấn Đại Ngụy] Tào Phi

Hiệu quả + 20%

[Dĩ Tấn Đại Ngụy] Tào Tháo

Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Cung, Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng

Khiêm Xung Chi Lễ

3 Quân võ lực cao nhât bên ta võ lực tăng 50%, trí lực giảm 90%, duy trì 10 + 1 giây, và hồi phục 5269 điểm HP

 

Bị Động: Thần Hựu

Viện Quân: [Cường Ngụy] Toàn quân nước Ngụy bên ta võ lực tăng 18%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ