Tải Game

[Ngụy] Quỷ Mưu Quách Gia

02/05/2019

 

Bối cảnh: Trời sinh Quách Phụng Hiếu anh hùng hào kiệu, văn võ song tòn, tiếc thay đã tử trận

Loại Võ Tướng: Quỷ Tài Chí Tướng

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Ấn Giác Tỉnh Quách Gia + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Quách Gia Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
500
Trí 612
Binh 713

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[5 Mưu Sĩ Ngụy Quốc] Giả Hủ Hiệu quả + 25%
[Tài Năng Vuong Tá] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Cánh Tay Tào Ngụy] Điển Vi Hiệu quả + 25%
[Cánh Tay Tào Ngụy] Biện Phu Nhân Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm,  Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Giác-Toàn Thắng Chi Sách 4 Điểm võ lực đội nươc Ngụy bên ta tang 40%, điểm trí lực tăng 40%, duy trì 14+7 giây, điểm võ lực toàn đội địch giảm 20%, điểm trí lực giảm 50%, thời gian duy trì cơ bản 14 giây, thời gian duy trì thực tế chịu ảnh hưởng của chênh lệch trí lực giữa hai bên

 

Bị Động: Vô Hạ, Phản Kỵ, Di Kế

Viện Quân: [Thần-Diệt Cung] Toàn quân cung binh bên địch võ lực giảm 30%, tốc độ tăng 75%, duy trì 12 giây

Tiến Cử: Hỗn Mang Điển Vi, Tật Phong Tào Nhân, Độc Mục Hạ Hầu Đôn

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ