Tải Game

[Ngụy] Thiên Đố Quách Gia

29/03/2019

 

Bối cảnh: Tiếc thương Phụng Hiếu ! Thương thay Phụng Hiếu !

Loại Võ Tướng: Quỷ Tài Trí Tướng

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Ấn Đọa Thiên Quách Gia + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Quách Gia Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
531
Trí 754
Binh 540

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Yếu Mệnh] Chu Du Hiệu quả + 25%
[Tài Năng Vương Tá] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Cánh Tay Tào Ngụy] Điển Vi Hiệu quả + 25%
[Cánh Tay Tào Ngụy] Biện Phu Nhân Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Cung

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thiên-Hư Quốc Kỳ Tập 4 Điểm võ lực toàn đội bên ta tăng 70%, điểm trí lực tăng 20% duy trì 14+9 giây, hiệu quả trị liệu toàn đội cả hai bên giảm 100%, thời gian duy trì cơ bản 14 giây, thời gian duy trì thực tế chịu ảnh hưởng của chênh lệch trí lực giũa hai bên

 

Bị Động: Vô Hạ, Kế Sách Thần Kỳ, Mị Lực

Viện Quân: [Thần-Diệt Cung] Toàn quân Cung binh bên địch võ lực giảm 30%, tốc độ tăng 75%, duy trì 12 giây

Tiến Cử: Long Đàm Triệu Vân, Du Hiệp Cam Ninh, Thiên Tử Hán Hiến Đế

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ