Tải Game

[Ngụy] Trương Cáp

28/03/2019

 

Bối cảnh: Trương Cáp một trong những Ngũ Tử Lương Tướng của Tào Ngụy. Được Tào Tháo phong làm chinh tây xa kị tướng quân. Là một người thiện chiến, giỏi dùng binh pháp, doanh trận, ngay cả Gia Cát Lượng cũng rất nể sợ

Loại Võ Tướng: Dũng tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
95
Trí 78
Binh 83

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Nhờ Vả] Viên Thiệu Hiệu quả + 25%
[Thất Bại Đăng Cừ] Trương Phi Hiệu quả + 25%
[Trận Định Quân Sơn] Hạ Hầu Uyên Hiệu quả + 25%
[Trận Định Quân Sơn] Gia Cát Lượng Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Đao

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Danh Tướng Chi Uy 5 Võ lực của bản thân và đơn vị gần nhất bên ta tăng 40%, duy trì 10 giây

 

Bị Động: Dũng Võ, Hội Tâm, Kiên Nhận

Viện Quân: [Bình Tĩnh] Toàn quân bên ta trí lực tăng 10%, mỗi giây hồi phục ít HP, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ