Tải Game

[Ngụy] Từ Hoàng

28/03/2019

 

Bối cảnh: Một trong những Ngũ Tủ Lương Tướng. Dưới trướng tào tháo lập nhiều công lao, quan vũ vây khốn thành phàn, từ hoảng dẫn quân xâm chiếm, cùng lúc đánh lui quân thục

Loại Võ Tướng: Dũng tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Thương Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
92
Trí 73
Binh 90

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Ngũ Tử Lương Tướng] Nhạc Tiến Hiệu quả + 20%
[Chí Tôn Song Phủ] Cam Ninh Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Ngụy Võ Cường Binh 6 Quân bên địch xung quanh bản thân võ lực giảm 32%, đồng thời toan Thương binh bên ta võ lực tăng 20%, thời gian duy trì cơ bản 8 giây, thời gian duy trì thực tế chịu ảnh hưởng chênh lệch trí lực hai bên

 

Bị Động: Dũng Võ, Hùng Sư

Viện Quân: [Đạp Phá] Toàn quân địch võ lực giảm 15%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ