Tải Game

[Ngụy] Vương Dị

28/03/2019

 

Bối cảnh: Vợ của ích châu thứ sử triệu ngang triều tào tháo những năm cuối đông hán, lức mã siêu làm loạn kinh châu, vương dị giúp chồng giữ thành, cùng chồng là triệu ngang bán mưu kế mà đã có nhiều kế hay

Loại Võ Tướng: Trí tướng

Phẩm chất: 3 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
56
Trí 89
Binh 80

Vũ Khí: Cung, Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Nhiễu Lương Âm 3 Quân trí lực cao nhất bên ta trí lực tăng 50%, võ lực tăng 20%, duy trì 10+1 giây

 

Viện Quân: [Sát Cánh] Quân trí lực cao nhất bên ta trí lực tăng 20%, duy trì 12 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ