Tải Game

[Ngụy] Quách Gia

22/03/2019

 

Bối cảnh: Vì Tào Tháo thống nhất miền bắc Trung Quốc lập được công lao, trong sử gọi anh ta là Tài sách mưu lược, thế kị sĩ

Loại Võ Tướng: Trí tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Kiếm, Phiến

Kỹ Năng:

Bị Động: Vô hạ, Phản Kỵ, Mị Lực

Viện Quân: [Thần Phạt] Gây duy trì sát thương ít cho taonf quân địch, và võ lực giảm 15%, thời gian duy tri cơ bản 8 giây, sát thương và thòi gian duy trì chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch trí lực hai bên

Tiến Cử: Tư Mã Ý, Lỗ Túc, Tào Tháo

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ