Tải Game

[Quần] Thái Văn Cơ

28/03/2019

 

Bối cảnh: Khi mình được sử dụng làm viện quân sẽ thu được điểm thân mật. Điểm thân mật được dùng tặng quân lệnh cho hảo hữu.

Loại Võ Tướng: Trí Tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
75
Trí 93
Binh 87

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Tâm Nghi Đích Tri Kỷ] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Tài Đức Đích Duyên Tục] Chân Cơ Hiệu quả + 25%
[Thân Tử Đích Kì Phán] Dương Hỗ Hiệu quả + 15%

Vũ Khí: Cung, Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Đoạn Trường Chi Âm 6 Toàn thương binh bên địch võ lực giảm 40%, tốc độ di chuyển giảm 30%, thời gian duy trì cơ bản 10 giây, thời gian duy trì thực tế chịu ảnh hưởng chênh lệch trí lực hai bên

 

Bị Động: Mị Lực, Kiên Nhận

Viện Quân: [Diệt Thương] Toàn quân thương binh bên địch võ lực giảm 20%, tốc độ giảm 40%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ