Tải Game

[Quần] Thiên Công Trương Giác

02/05/2019

 

Bối cảnh: Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tứ, thiên hạ đại cát !

Loại Võ Tướng: Thiên Mệnh Sách Sĩ

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Ấn Giác Tỉnh Trương Giác + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Trương Giác Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
393
Trí 665
Binh 713

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Trương Gia Huynh Đệ] Trương Lương Hiệu quả + 15%
[Trương Gia Huyết Mạch] Trương Bảo Hiệu quả + 15%
[Thần Côn] Vũ Cát Hiệu quả + 25%
[Phá Quân Chi Địch] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Phá Thành Chi Địch] Tôn Kiên Hiệu quả + 25%
[Chính Đạo] Gia Cát Quả Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm,  Cung

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Giác-Hoàng Thiên Chi Phạt 6 Triệu hoán huyền băng khiến quân võ lực cao nhất bên địch và quân xung quanh gây 28507 sát thương cơ bản, sát thương thực tế chịu ảnh hưởng chênh lệch trí lực hai bên

 

Bị Động: Thần Toán, Hùng Sư, Tập Trung

Viện Quân: [Thần-Phù Chú Chúc Phúc] Tập hợp lực quân bên ta triệu hoán tuyết rơi, trong thời tiết tuyết rơi hiệu quả trị liệu giảm 50%, thười tiếp không thuộc hiệu quả kỹ năng tiêu cực, độ mạnh yếu của nó chịu ảnh hưởng chênh lệch tổng lực chiến hai bên, duy trì 40 giây. Toàn quân bên địch sát thương Công thường chịu đựng tăng 30%, thời gian duy trì cơ bản 14 giây, thời gian duy trì thực tế chịu ảnh hưởng chênh lệch trí lực hai bên

Tiến Cử: Trọc Thế Đổng Trác, Tiểu Kiều, Lỗ Túc

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ