Tải Game

[Thục] Á Sửu Nguyệt Anh

02/05/2019

 

Bối cảnh: Vấn quân trạch phụ: thân hữu sửu nữ, hoàng đầu hắc sắc, nhi tài kham tương phối

Loại Võ Tướng: Thiên Mệnh Sách Sĩ

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Ấn Giác Tỉnh Nguyệt Anh + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Nguyệt Anh Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
401
Trí 717
Binh 682

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Như Ý Lang Quân] Gia Cát Lượng Hiệu quả + 25%
[Phu Quân] Khương Duy Hiệu quả + 25%
[Thục Chi Anh Hồn] Quan Vũ Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm,  Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Giác-Trực Giác Lôi Kích 5 Triệu hoán thiên lôi khiến đội võ lực cao nhất bên địch và quân xung quanh sát thưuong 44688 bằng điểm HP, sát thương thực tế chịu ảnh hưởng chênh lệch trí lực hai bên, đồng thời toàn quân bên ta hồi phục 43020 điểm HP

 

Bị Động: Thần Toán, Phản Cung

Viện Quân: [Thần-Cầu Nguyện] Toàn quân bên ta mỗi giây hồi phục ít HP, duy trì 12 giây

Tiến Cử: Long Đảm Triệu Vân, Tiểu Kiều

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ