Tải Game

[Thục] Bạo Nộ Trương Phi

29/03/2019

 

Bối cảnh: Này! Các ngươi chiến lại không chiến, lui lại không lui, ai có gan thì lại gần phía trước, quyết 1 trận tử chiến với lão Trương !!!

Loại Võ Tướng: Cường Tập Dũng Tướng

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Thương Binh

Cách sở hữu: Ấn Giác Tỉnh Trương Phi + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Trương Phi Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
758
Trí 384
Binh 761

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Chân Long Ngô Huynh] Lưu Bị Hiệu quả + 25%
[Tịnh Thế Song Hung] Quan Vũ Hiệu quả + 25%
[Ái Nữ] Tinh Thái Hiệu quả + 25%
[Văn Trị Võ Công] Nguyệt Anh Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Giác-Đương Dương Gầm 3 Điểm võ lực bản thân tăng 145%, duy trì 10 + 4 giây

 

Bị Động: Dũng Võ, Hội Tâm

Viện Quân: [Thần-Thần Uy] Quân võ lực cao nhất bên địch võ lực giảm 65%, tốc độ giảm 50%, duy trì 18 giây

Tiến Cử: Khuynh Thế Điêu Thuyền, Đại Kiều, Tiểu Kiều

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ