Tải Game

[Thục] Cầm Sư Mã Siêu

02/05/2019

 

Bối cảnh: Nếu luận tướng mạo thì thư, hùng tú đuong nhiên tiến cử Cầm Mã Siêu

Loại Võ Tướng: Cường Tập Dũng Tướng

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Ấn Giác Tỉnh Mã Siêu + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Mã Siêu Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
715
Trí 443
Binh 688

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Thục Quốc Song Suất] Triệu Vân Hiệu quả + 25%
[Ngũ Hổ Thượng Tướng] Trương Phi Hiệu quả + 25%
[Thừa Tương Tín Nhậm] Gia Cát Lượng Hiệu quả + 25%
[Mã Gia Anh Hùng] Mã Văn Lộc Hiệu quả + 25%
[Nhất Thế Hiệu Trung] Lưu Bị Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Giác-Bạch Ngân Sư Tử 3 Điểm võ lực bản thân tăng 75%, tốc độ chuyển động tăng 50%, nhận được khiên chắn với điểm HP tối đa 30%, duy trì 14+5 giây, và gây 20334 điểm sát thương cho đội địch gần nhất và các đội xung quanh, điểm sát thương thực tế chịu ảnh hưởng của chênh lệch võ lực giữa hai bên

 

Bị Động: Dũng Võ, Hội Tâm, Vô Hạ

Viện Quân: [Thần-Mãnh Tập] Toàn quân bên ta võ lực tăng 25%, tốc độ tăng 30%, duy trì 10 giây

Tiến Cử: Khuynh Thế Điêu Thuyền, Đại Kiều, Tiểu Kiều

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ