Tải Game

[Thục] Hòan Hầu Trương Phi

29/03/2019

 

Bối cảnh: Dũng mà có nghĩa, lợi hại hơn vạn người, là nguyên liệu làm tướng quân

Loại Võ Tướng: Cường Tập Dũng Tướng

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Thương Binh

Cách sở hữu: Ấn Đọa Thiên Trương Phí + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Trương Phi Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
811
Trí 452
Binh 640

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Chân Long Ngô Huynh] Lưu Bị Hiệu quả + 25%
[Tịnh Thế Song Hung] Quan Vũ Hiệu quả + 25%
[Ái Nữ] Tinh Thái Hiệu quả + 25%
[Văn Trị Võ Công] Nguyệt Anh Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thiên-Vạn Nhân Chi Địch 4 Gây sát thương cho kẻ địch đơn xung quanh bản thân, sát thương cơ bản là 34597 điểm, sát thương thực tế chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch võ lực 2 bên

 

Bị Động: Dũng Võ, Hội Tâm, Bối Thủy

Viện Quân: [Thần-Thần Uy] Quân võ lực cao nhất bên địch võ lực giảm 65%, tốc độ giảm 50%, duy trì 18 giây

Tiến Cử: Chiêu Liệt Lưu Bị, Võ Thánh Quan Vũ, Khương Duy

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ