Tải Game

[Thục] Long Đảm Triệu Vân

27/05/2019

 

Bối cảnh: Tử Long đầy mình gan dạ

Loại Võ Tướng: Thống Soái Tướng Quân

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Thương

Cách sở hữu: Ấn Giác Tỉnh Triệu Vân + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Triệu Vân Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
587
Trí 477
Binh 844

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Trường Phản Pha Ái Tài] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Thục Quốc Song Suất] Mã Siêu Hiệu quả + 25%
[Tất Sinh Sở Thác] Gia Cát Lượng Hiệu quả + 25%
[Nhất Sinh Truy Tùy] Lưu Bị Hiệu quả + 25%
[Tiệt Giang Cứu Chủ] Thượng Hương Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Giác - Độc Chiến Trường Bản 3 Điểm võ lực bản thân tăng 75%, tốc độ chuyển động tăng 50% mỗi giây hồi phục 2587 điểm HP, duy trì 14+5 giây, đồng thời điểm trí lực của toàn Cung binh bên ta tăng 30%, môi giây hồi phục 1648 điểm HP, duy trì 14+5 giây

 

Bị Động: Hội Tâm, Dũng Võ, Vô Hạ

Viện Quân: [Thần - Diệt Cung] Toàn quân cung binh bên địch võ lực giảm 30%, tốc độ tăng 75%, duy trì 12 giây

Tiến Cử: Chiêu Liệt Lưu Bị, Võ Thánh Quan Vũ, Đại Kiều

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ