Tải Game

[Thục] Ngọa Long Gia Cát Lượng

27/05/2019

 

Bối cảnh: Ngày xuất binh, thiên hạ chấn động, mà lòng người không lo

Loại Võ Tướng: Thiên Mệnh Sách Sĩ

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Ấn Giác Tỉnh Gia Cát Lượng + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Gia Cát Lượng Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
440
Trí 800
Binh 656

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Nhất Sinh Túc Địch] Tư Mã Ý Hiệu quả + 25%
[Lượng Du Vô Song] Chu Du Hiệu quả + 25%
[Y Bát Truyền Nhân] Khương Duy Hiệu quả + 25%
[Duệ Trí Hiền Thê] Nguyệt Anh Hiệu quả + 25%
[Tam Cố Mao Lư] Lưu Bị Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Giác - Thiên Lôi Triệu Lai 6 Triệu hồi Thiên Lôi gây cho tất cả quân địch sát thương bằng 49592 điểm HP, và choáng ngắn mục tiêu, khiến tốc độ di chuyển giảm 95%, thời gian duy trì cơ bản 3s, sát thương và thời gian duy trì chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch trí lực 2 bên

 

Bị Động: Thần Toán, Hùng Sư, Tập Trung

Viện Quân: [Thiên - Thiên Kỳ Trận] Tập hợp lực quân bên ta triệu hoán gió cát, trong thời tiết gió cát sát thương phép hệ Độc giảm 50%, thời tiết không thuộc hiệu quả kỹ năng tiêu cực, độ mạnh yếu của nó chịu ảnh hưởng chênh lệch tổng lực chiến hai bên, duy trì 40 giây. Toàn quân bên ta mỗi giấy hồi phục điểm HP, duy trì giây

Tiến Cử: Tiểu Kiều, Lỗ Túc, Vương Dị

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ